Geplaatst door: 
Biografie

Berend van Duren

Berend van Duren (12-09-1919) is geboren in Den Hulst, waar zijn vader een kleine boerderij had. In 1946 ging Van Duren in Zwolle wonen en werkte achtereenvolgens bij uitgeverij Tijl, het Ministerie van Landbouw en bij het Ministerie van Volkshuisvesting, als hoofd van het archief; beide directie Overijssel.

Voor zijn verhalen en gedichten in de streektaal liet hij zich inspireren door zijn eigen ervaringen en contacten met inwoners uit Nieuwleusen. Twee in het Nederlands geschreven boeken heeft hij in eigen beheer uitgegeven. Gedichten en verhalen van Berend van Duren werden regelmatig gepubliceerd in Ni’jluusn van vrogger; kwartaalblad van die vereniging: 'De drie spoken' (1985, maart. p. 16) , 'Schraopers'  (1987, sept. p. 47 t/m 48), 'De verkoop gunk niet deur' (1988, juni. p. 38 t/m 39).

'Boer's  en Spiekerweggie' is opgenomen in Een rondje Nieuwleusen, samengesteld door G. Bartels Martens. (Kampen, IJsselacademie, 1997. 122 blz.).

Een fragment:

Olde Kloas //  De oldere mensen op Ni'j-luusn hebt um nog wel ekend. Olde Kloas Musker. Een stille en nogal op zich zelf levende man. Een zwarte jas an, niet al te schone. Met zien kiste ging Kloas de boer op. Ien die kiste zat van alles wat de vrouwen gebruuken konden. Veters, band en goaren en veur de kienders klein speulgoed.(…)