Geplaatst door: 
Biografie

T.W. van Marle

T.W. van Marle was de eerste schrijver die gedichten in het Sallands publiceerde. Gepubliceerd in de Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren zijn: ‘Samensprôke tusschen en snaak zoo as der gelukkig néèt in de mennigte zint en en heeren-knecht déè gien boe of ba zê, op de markt te Dêventer van vergange vrijdag’ (1836), ‘De bruud en de wedevrouwe’ (1839), ‘Wat Brômegge al zoo zê: Ten minsten zoo as den assessor et an Jôpek vertelden’ (1840, p. 220), en ‘En vos en en êpken’ (1840). Deze verhalen zijn ook opgenomen in: Van de Schelde tot de Weichsel: Nederduitsche dialecten in dicht en ondicht: Deel 1, verzameld door Joh. A. Leopold en L. Leopold (Groningen, Wolters, 1906, 2e druk, p. 532 t/m 544.).