Geplaatst door: 
Biografie

Willem Kloeke

Willem Kloeke (Zwolle, 24-06-1852 - Haarlem, 5-11-1934) vertrok in 1871 uit Zwolle, maar heeft gedurende zijn hele leven een hechte band met zijn geboortestad gehouden en schreef, vooral na zijn pensionering, ook in het Zwols. Kloeke werd onderwijzer in Zeist, Arnhem, Dokkum, en hoofdonderwijzer in Weidum, Vreeswijk en Schagen. Uit publicaties van en over Kloeke komt een veelzijdige, geleerde 19de-eeuwse schoolmeester naar voren: onderwijzer in hart en nieren, uitstekend verteller, zeer zorgvuldig en een brede belangstelling onder meer voor economie, geologie en talen.

Willem Kloeke publiceerde In Driemaandelijkse Bladen onder de naam ‘Willem’ ook een aantal in het Zwols geschreven verhalen: 'Skeldnaemen' (14e jaargang, 1914, p. 125 t/m 131) en 'Peppernöte' (p. 137) en 'Ons kosthuus' (15e jaargang, 1915, p. 96 t/m 100).

In Zwolsche Sketsies (Zutphen, Thieme, 1931) beschrijft Kloeke zijn herinneringen aan zijn jongensjaren en jaren als jongvolwassene in Zwolle. In de herdruk staat een woord vooraf en een nawoord van Philomène Bloemhoff-de Bruijn en een index van Henk Brassien (Kampen: IJsselakademie, 1986).

Gesinus Gerhardus Kloeke, zoon van Willem Kloeke (Schagen, 10-07-1887 - Leiden, 5-11-1963) werd een vooraanstaand taalonderzoeker, beroemd door zijn werk De Hollandsche Expansie, over de invloed van prestigieuze streektalen op minder prestigieuze streektalen.

Bron: Wie is Wie in Overijssel.