Geplaatst door: 
Biografie

Wim Hogenkamp

Wim Hogenkamp onderhoudt voor de Stichting Lokaal Lied de site http://www.cultuurplatform.nl/query/organisatie/55.

Op deze site staan de teksten van liedjes over de dorpen en buurtschappen van de gemeente Dalfsen. De in streektaal geplaatste liedjes zijn:

  • voor Dalfsen: Ode aan Dalfsen, Dalfsens Lietie
  • Voor Hoonhorst: Buurtlied Den Aalshorst, Hoonhorster Feestlied.
  • Voor Oudleusen: Mooi was 't vrogger, Werelddörp, Oldluser Volkslied. De eerste twee regels van het Oldluser volkslied zijn in 2015 aangebracht op de zijmuur van ontmoetingscentrum De Wiekelaar: ‘De kaerke stiet in ’t midden / de Wiekelaar d’r noast / de schoele en wat winkels / de Hessenweg die raost / det is het laand van oons, ‘t Oldluser volk.’

Wim Hogenkamp treedt samen met oud-schooldirecteur Bertus Grotenhuis uit Oudleusen op met volksballades en liederen, waaronder ‘Domme Rick’, een verhaal in dialect uit 1600.

Bron afbeelding: De Stentor (2014). Wim Hogenkamp [Online afbeelding]. Geraadpleegd op 18 mei 2016, van http://www.destentor.nl/regio/dalfsen/veertigplussers-geven-eigen-feest-...